Člani GROZDA daljinske energetike Slovenije

Kaj nudimo našim članom v okviru plačane članarine ( GDES):

 • Strokovno in poslovno povezanost ter sodelovanja gospodarskih družb, strokovnih inštitucij, inštitucij lokalnih skupnosti in državnih inštitucij na področjih izvajanja vseh dejavnosti daljinske energetike Slovenije,
 • Strokovna svetovanja, članom GDES, pri razreševanjih posameznih problematik na področjih izvajanja energetskih dejavnosti,
 • Spremljanje in posredovanje aktualnih informacij iz področja energetske zakonodaje,
 • Aktivno in skupno sodelovanje pri skupnem soustvarjanju energetske zakonodaje RS,
 • Aktivno in skupno sodelovanje pri skupnem soustvarjanju novega Energetskega koncepta Slovenije,
 • Izdelave in posredovanja skupnih POBUD Vladi RS za urejanja zadev iz področja DE RS
 • Posredovanje podatkov in aktualnih informacij iz področja daljinske energetike,
 • Oglaševanja in promocije članov GDES,
 • Brezplačna strokovna izobraževanja in organizacije strokovnih dogodkov,
 • Tržne predstavitve za člane GDES,
 • Posredovanja aktualnih strokovnih publikacij iz področja energetike,
 • Posredovanja aktualnih in pomembnih poslovnih povezav,
 • Izdelave in posredovanja letnih analiz cen daljinskih ogrevanj v Sloveniji,
 • Spodbujanje razvoja in inovacij na področjih daljinske energetike Slovenije,
 • Komercialne 10 do 20% popuste pri sodelovanjih na posameznih projektih,
 • Iskanje poslovnih priložnosti na domačih in tujih trgih daljinske energetike ,
 • Strokovna sodelovanja na področjih lokalnih skupnosti in državnih inštitucijah RS,
 • Letna strokovna in poslovna srečanja ter druženja vseh članov GDES in ustanoviteljev ZIDE,
 • Izdelave letnih BILTENOV in ostale strokovne literature o daljinski energetiki Slovenije,
 • I. t. d..