Ponosni smo na naša dela in sodelovanje

 • Izdelava poslovnih aktov za številna podjetja daljinske energetike Slovenije
 • Izdelave tarifnih sistemov za nekatera podjetja daljinske energetike Slovenije
 • Izdelave sistemskih obratovalnih navodil za nekatera podjetja daljinske energetike Slovenije
 • Izdelave tehničnih pravilnikov za nekatera podjetja daljinske energetike Slovenije
 • Izdelave IP, PGD in PZI PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ za sanacije in novogradnje sistemov daljinskih ogrevanj
 • Izdelava IP 32 kW FOTO-VOLTAIČNE ELEKTRARNE
 • Izdelava prvega IP absorpcijskega daljinskega hlajenja s toplotno energijo za Mestno občino Velenje
 • Izdelava IP DALJINSKEGA ODČITAVANJA merilnikov toplotne energije
 • Izdelava IP projekta za ustrezno zagotavljanje sanitarnih ukrepov na sistemih priprave tople sanitarne vode v sistemih daljinskih ogrevanj (legionele, salmonele…)
 • Izdelava dolgoročne študije razvoja plinifikacij v Šaleški dolini in regiji SAŠA
  Izvedbe stojnih, elektro in gradbenih nadzorov pri gradnjah energetske infrastrukture
 • Izdelava strokovne recenzije EBRD študije izvedljivosti za daljinsko ogrevanje v občini Plevlje v Republiki Črni Gori
 • Sodelovanje pri pred-investicijski zasnovi mesta Plevlje v Črni Gori s HSE
  Sodelovanje pri razvojno raziskovalnih projektih za Savinjsko Šaleško regijo (SAŠA)
 • Sodelovanje z OBČINO NAZARJE in izvedba poslovne ter tehnološke SANACIJE DOLBI sistema daljinskega ogrevanja ENERGETIKE NAZARJE, d. o. o.
 • Sodelovanje pri idejnem načrtovanju sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso z Občino MOZIRJE
 • Sodelovanje pri idejnem načrtovanju sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za območje Občine Črna
 • Sodelovanje z MINISTRSTVOM ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOGIJO-RS na področju razvoja TEHNOLOŠKE PLATFORME – TERMOENERGETIKE SLOVENIJE- »TENTEP.SI
 • Sodelovanje z MINISTRSTVOM ZA OKOLJE IN PROSTOR RS na promocijskih projektih kogeneracij, sončnih elektrarn in absorpcijskega daljinskega hlajenja s toploto
 • Sodelovanje na mednarodnem RR projektu CENCE-ŠPANIJA, AVSTRIJA, NEMČIJA, ANGLIJA…….
 • Izvedba razvojnega projekta ETOS-EUREKA s sodelovanjem z Ruskim nacionalnim inštitutom CNNIKA iz Moskve
 • Strokovna sodelovanja z DRUŠTVOM TERMIČARA SRBIJE
 • Strokovna sodelovanja s Slovenskim društvom za daljinsko energetiko (SDDE) pri vseh dosedanjih MEDNARODNIH KONFERENCAH DALJINSKE ENERGETIKE Slovenije in EU v PORTOROŽU
 • Sodelovanje na mednarodni konferenci daljinske energetike v NOVEM SADU-SRBIJA
 • Sodelovanje s SLOVENSKO AKADEMIJO ZNANOSTI IN UMETNOSTI
 • Sodelovanje v okviru INTERESNEGA ZDRUŽENJA GROZDOV in TEHNOLOŠKIH MREŽ »IZGTM« pri GZS-RS
 • Izdelava RR projekta stimulativnejše davčne politike na področju daljinskih ogrevanj v RS