Do leta 1997 so gospodarske družbe daljinske energetike Slovenije delovale nepovezano zato smo ob koncu leta 1997 izoblikovali idejo o strokovnem povezovanju med tovrstnimi energetskimi gospodarskimi dejavniki. 6. Marca 1998 smo kljub težavam uspeli ustanoviti Slovensko društvo za daljinsko energetiko (SDDE). Društvo aktivno deluje še danes, kar dokazujejo vsakoletne mednarodne konference daljinske energetike v Portorožu, katerih se letno udeleži med 190 do 250 domačih in tujih strokovnjakov ter energetskih managerjev.

Na pobudo Slovenskega društva za daljinsko energetiko (SDDE) kot nevladne inštitucije smo leta 2003 izoblikovali in tudi realizirali novo idejo takratne Vlade RS – Ministrstva za gospodarstvo, ki je pospeševalo poslovno strokovne povezave sorodnih gospodarskih družb v sodobno organizacijsko strukturo grozdov. Po vzoru pilotnih grozdov orodjarske industrije, avtomobilske industrije, proizvajalcev plastike … smo tudi na področju daljinske energetike izoblikovali strategijo grozdnega povezovanja in jo potrdili na ustanovni seji Grozda daljinske energetike Slovenije, 14. januarja, 2003, v Termah Zreče.

Predsednik Grozd Gdes

Mag. Robert Hudournik

Direktor Inštituta ZIDE

Miran Zager

Predsednik Strokovnega sveta GDESin ZIDE

Miran Fužir

Predsednik sveta Zavoda IDE

Robert Bizjak

Poslovno in strokovno povezovanje gospodarskih družb, strokovnih inštitucij, lokalnih skupnosti in državnih inštitucij v GROZDU DALJINSKE ENERGETIKE SLOVENIJE (GDES) in Zavoda INŠTITUTA ZA DALJINSKO ENERGETIKO (ZIDE) predstavlja povezovanje vseh zainteresiranih dejavnikov na področju daljinske energetike v Republiki Sloveniji z nameni: razreševanja skupnih energetskih in ekoloških problematik, dviga konkurenčnosti in ravni storitev, načrtovanja učinkovitejše rabe energentov in energije, načrtovanja skupnih vizij in strategij daljinske energetike, prenosa znanj , strokovnega izobraževanja in poslovnih izkušenj. 4

Resnost povezovanja predstavlja tudi ustanovitev INŠTITUTA ZA DALJINSKO ENERGETIKO kot SKUPNE razvojne in strokovne inštitucije Grozda daljinske energetike Slovenije. Za prihodnost dajemo velik poudarek tudi na mednarodni uveljavitvi Grozda daljinske energetike Slovenije (GDES) in Inštituta za daljinsko energetiko (ZIDE) , tako na področju prenosa znanj kot tudi trženja storitev vseh naših članov.