POVABILO V ČLANSTVO, STROKOVNO IN POSLOVNO SODELOVANJE V GROZDU DALJINSKE ENERGETIKE SLOVENIJE

SPOŠTOVANI !

Danes se v okviru slovenskih grozdov povezuje že več kot 350 podjetij , različnih strokovnih institucij in lokalnih skupnosti. Slovenski grozdi so postali že iskani razvojni partner tudi tujim grozdom, mrežam tehnološkim platformam in multinacionalkam. Uveljavljajo se tudi kot aktivni nosilci razvoja medmrežnih povezav, tako na ravni EU kot  JV Evrope. Politika spodbujanja razvoja grozdov je že prepoznana tudi na ravni EU in širše v svetu.

KAJ JE GROZD DALJINSKE ENERGETIKE SLOVENIJE ?

NACIONALNI grozd daljinske energetike tvori skupina sorodnih podjetij, znanstvenih inštitucij in lokalnih skupnosti, ki so se povezala v aktiven, usklajen sistem , ki bodo v povezavah znotraj grozda soustvarjala priložnosti in pozitivne vzpodbude na katerih se morajo graditi konkurenčne prednosti na področjih razvoja specifičnih znanj daljinske energetike, storitev in izdelkov z višjo dodano vrednostjo… S ciljem povečati konkurenčno sposobnost in dodano vrednost VSEH DEJAVNOSTI, KI GRAVITIRAJO NA PODROČJIH IZVAJAJA DEJAVNOSTI IZ PODROČJA DALJINSKE ENERGETIKE IN TERMO-ENERGETIKE V DRŽAVI SLOVENIJI

Spletna prijava tukaj